Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Κυπριακές λέξεις και η ερμηνεία τους

αγκρίζομαι = angry
αμπάλατος = unbalanced
άμπουλα = ambulance
εστότσιασεν - εστάκκαρε - εστάγκωσεν = stuck
καππακλίν = cup/κλείνω
κουτσιώ = good shot
μασιήγγα = machine gun
μποναμάς = bonus
νάμιν = name (efkalen namin)
παμπούλλα = bubble
πατταλεύκω = bad
πιρίλλα = pearl
σιθρού = see through
σικκυρτώ = sick and tired
τάσπιν = dust bin
τσιαρτσάρω = charge
φλι φλό = flip flop
φούρπος = football
laishman = lines man
Πιλοζιρκα = below zero(Χρησιμοποιείται οταν κάνει πολύ κρύο)
Δυσπιρκώ = desperate
en fakko = dont give a fuck
Εκάμαμε την αμπέλιν = We made it a belly

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου